Księga Ocalenia

ksiega3

Podczas modlitwy rozmawiamy z Bogiem. Rozmawiać – znaczy też słuchać.

Na ile owocna będzie nasz modlitwa kiedy nie będziemy słuchać i wypełniać tego co mówi nam Ojciec?
Ale jak mówi do nas Bóg? Gdzie możemy go rozpoznać?
W przyrodzie? W innych ludziach? Na pewno, lecz najlepiej rozpoznać go w Jego własnym słowie skierowanym do nas – tym słowem jest Pismo Święte. Dzięki grupie „Księga Ocalenia” zagłębimy się w słowa samego Boga, czytając i rozważając co chce do nas powiedzieć.

Spotkania:
piątek 18:30
Sala Gółwna

emial: ksiega-ocalenia[malpa]dadominik.pl