Wykłady, szkolenia, OPeny

„O (współ)uzależnieniu – Iwona Kasprowicz-Rudolf, (23-02-2019)

„O nadziei w czasach bezNadziei” – s. Małgorzata Pagacz USJK, (07-12-2018)

„Bóg niezdolny do gniewu” – o. Damian Mrugalski, (23-11-2018)

„Czy wiara i nauka się wykluczają” – prof. Krzysztof Meissner, (19-06-2018)

„Sekretne życie mnichów” – br. Mateusz, benedyktyn, (10-05-2017)

„Modlitwa (w) ciszy. O medytacji chrześcijańskiej” – o. Wojciech Czwichocki OP, (24-04-2017)

„Cena wiary. Kościół w XX wieku” – o. Marek Miławicki OP, (25-01-2017)

„Socjalizm, kapitalizm, chrześcijaństwo” – o. Maciej Zięba OP, (06-12-2016)

„Projektowanie w Kościele” – o. Grzegorz Dąbkowicz OP, (16-11-2016)

„Jak polubić dominikanina?” – dr Elżbieta Wiater i o. Andrzej Kuśmierski OP (20-10-2016)

„Jeśli nie aborcja – to co? Hospicjum perinatalne” – Joanna Krzeszowiak, dr Krzysztof Szmyd (31-05-2016)

„Ikona. Spotkanie Wschodu z Zachodem” – o. Maciej Biskup OP (04-12-2015)

„Genetyk o problemach z in vitro” – prof. Stanisław Cebrat (22-10-2015)

„W szkole mnichów – przepis na udane życie” – o. Krzysztof Pałys (27-05-2015)

„Żeby mi się chciało tak, jako mi się nie chce” – Dawid Rolla (13-05-2015)

„Jazda na wiarę” – Niniwa Team (23-04-2015)

Dzień Judaizmu – „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” – rabin Tyson Herberger

Dzień Judaizmu – „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” – prof. Jan Grosfeld

Dlaczego? – Dawid Rolla (17-12-2014)

Dni Społeczne 2013 : Moralne tornado – o wpływie nauki na budowanie rodziny (14-05-2013)

Dni Społeczne 2013 : Czasem słońce czasem deszcz – o istocie kłótni rodzinnych i rozwiązywaniu konfliktów (14-05-2013)

Jota: Droga do mistrzostwa (11-05-2013)

Jota: Z duchem sportu (17-04-2013)

Jota: Praw(n)ie, że chrześcijanin (14-03-2013)

Jota: Wywiad z egzorcystą (09-01-2013)